Pingvinen Elvis

Datum: 2008-08-14 Klockan: 21:31:51
Resultatet av tecknandet blev pingvinen Elvis. Jag har förkärlek till just pingviner.. Va tycks?
RSS 2.0